MOVIES

ROMERNAS OKÄNDA HISTORIA

SVT 1987 (28 min)

DoDo

Islands första kvinnliga arkitekt

Islands TV 1988 (24 min)

Svenska mafian

Om kultureliten på Island

Islands TV och STV 1989 (33 min)

OM RASISM

1992 (14 min)

Somrarna på Skangal

Om Olof Palmes sommarvistelser

STV 1998 (27 min)

SOUL MANAGERS

Om utomkroppsliga upplevelser

2004 (12 min)

FÖRLÄGGARE HÄGGLUND

Om ett märkligt besök

2006 (11 min)

Copyright © JOAKIM HALLMAN